Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
48
Data obserwacji:
2022-12-27
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
żywopłot
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
skraj lasu (jedna str. drogi)
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna