Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Bóbr europejski (Castor fiber)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
339
Data obserwacji:
2022-12-24 21:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna