Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wiewiórka (Sciurus vulgaris)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2022-09-28 06:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
żywopłot
ogrodzenie
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna