Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Myszołów (Buteo buteo)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
a4
Data obserwacji:
2022-12-26
Czas zdarzenia:
nieznany
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
na pasie rozdzielającym jezdnie
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna