Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
363
Data obserwacji:
2022-10-21
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna