Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
zachodniopomorskie
Numer drogi:
3
Data obserwacji:
2022-07-27
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna