Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Skowronek (Alauda arvensis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
wielkopolskie
Data obserwacji:
2022-07-22
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna