Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
409
Data obserwacji:
2022-12-18
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna