Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kot domowy (Felis catus)
Liczba:
1
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2022-12-15
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna