Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
730
Data obserwacji:
2022-12-03
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
rów
Obserwator:
Beria
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna