Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Krogulec (Accipiter nisus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
501
Data obserwacji:
2022-12-09
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna