Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kuna domowa (Martes foina)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
877
Data obserwacji:
2022-12-12
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadek
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna