Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Wydra (Lutra lutra)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
336
Data obserwacji:
2022-12-07
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna