Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Daniel (Dama dama)
Liczba:
3
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
439
Data obserwacji:
2022-11-19 23:30:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Opis gatunku:
Rozpoznany po czarno-białym zadzie
Obserwator:
piegos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna