Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2022-11-18
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Dodatkowy opis:
autostrada w tym miejscu zaczyna być na nasypie, północna jezdnia, prawe pobocze.
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna