Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podlaskie
Numer drogi:
66
Data obserwacji:
2022-11-20 12:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna