Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Dzik (Sus scrofa)
Liczba:
8
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
mazowieckie
Data obserwacji:
2022-09-30 19:55:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
brak
Dodatkowy opis:
wąski pas lasu w osiedlu podmiejskim
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna