Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
Kościuszki
Data obserwacji:
2022-09-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
brak
Opis gatunku:
Ogon w innym miejscu. Lokalizacja przybliżona (jedyna droga, same pola dookoła, zakres ok. 200m)
Dodatkowy opis:
Pojedyncze drzewa w skrajni, poza tym pola dookoła.
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna