Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Województwo:
dolnośląskie
Numer drogi:
384
Data obserwacji:
2022-09-22
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
Dodatkowy opis:
na końcu odcinka ze szczelnymi osłonami hałasowymi
Obserwator:
AW
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna