Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2022-09-21
Czas zdarzenia:
dokładny czas - świadek zdarzenia
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadeusz Sobuś
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna