Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kot domowy (Felis catus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2022-09-14
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Dodatkowy opis:
biało-rudy, kilkaset metró od najbliższych zabudowań.
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna