Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kot domowy (Felis catus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
A4
Data obserwacji:
2022-09-14
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
autostrada
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
teren podmokły
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
rów
Dodatkowy opis:
truchło leżące na pasie rozdzielającym jezdnie pod wiaduktem estakady innej drogi prowadzącej nad autostradą.
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna