Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
409
Data obserwacji:
2022-09-16
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Dodatkowy opis:
raczej dorosle zwierze, ale stan truchła nie pozwalał na dokładna ocenę. Miejsce zdarzenia to ok 10 m od przejścia dla pieszych, ścisłe centrum Gogolina z dużą ilością terenów "zabetonowanych".
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna