Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Łoś (Alces alces)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
śląskie
Numer drogi:
79
Data obserwacji:
2022-08-21
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Dodatkowy opis:
informacja ustana od OSP Nowy Korczyn, lokalizacja przybliżona
Obserwator:
arecky
Źródło obserwacji:
OSP Nowy Korczyn