Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Padalec (Anguis fragilis)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
1725O
Data obserwacji:
2022-09-22
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
rów
Obserwator:
EvaPos
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna