Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jenot (Nyctereutes procyonoides)
Liczba:
1
Województwo:
warmińsko-mazurskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2022-09-12
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
teren podmokły
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna