Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Kret (Talpa europaea)
Liczba:
1
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
651
Data obserwacji:
2022-09-02
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Magma
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna