Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Łasica (Mustela nivalis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2022-09-15
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna