Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Pies domowy (Canis familiaris)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
92
Data obserwacji:
2022-09-15
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
rów
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna