Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Płazy
Liczba:
3
Długość odcinka:
50 m.
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
śląskie
Data obserwacji:
2022-09-09 19:50:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Opis gatunku:
Ropuchy lub żaby brunatne, zbyt ciemno na stwierdzenie.
Obserwator:
Accipiter
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna