Obserwacja

Gromada:
Gady
Nazwa gatunku:
Padalec (Anguis fragilis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
śląskie
Data obserwacji:
2022-09-09
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Obserwator:
Accipiter
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna