Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Łoś (Alces alces)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
73
Data obserwacji:
2017-08-23
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Godz. Obserwacji 7:30
Obserwator:
Piotr Wal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna w drodze do pracy