Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
podkarpackie
Data obserwacji:
2022-09-13
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
zbiornik wodny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Tadeusz Sobuś
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna