Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jenot (Nyctereutes procyonoides)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
73
Data obserwacji:
2019-08-26
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Dodatkowy opis:
Godz obserwacji 7:44
Obserwator:
Piotr Wal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna w drodze do pracy