Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Borsuk (Meles meles)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
podkarpackie
Numer drogi:
73
Data obserwacji:
2019-07-11
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
zbiornik wodny
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Piotr Wal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna w drodze do pracy