Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Lis (Vulpes vulpes)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
wielkopolskie
Numer drogi:
DK24
Data obserwacji:
2022-09-12
Czas zdarzenia:
do około dwóch tygodni
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
W.Stephan
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna