Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Zając szarak (Lepus europaeus)
Liczba:
1
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2022-08-06
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna