Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gąsiorek (Lanius collurio)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2022-08-05
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
skraj lasu (jedna str. drogi)
Dodatkowy opis:
po jednej stronie skraj zrębu, ze względu na stan truchła nie jestem pewnien czy to była samica czy młody ptak.
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna