Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
89
Data obserwacji:
2022-08-03
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Obserwator:
barutko
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna