Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
423
Data obserwacji:
2022-08-02
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
Monika P
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna