Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Gołąb miejski (Columba livia f. urbana)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
2
Data obserwacji:
2022-08-02
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
droga krajowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
inna droga
ogrodzenie
rów
Obserwator:
PrzemekS
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna