Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Dzięcioł zielony (Picus viridis)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
dolnośląskie
Data obserwacji:
2022-08-01
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
aleja drzew
ogrodzenie
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Obserwator:
tmaszkal
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna