Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jenot (Nyctereutes procyonoides)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
pomorskie
Numer drogi:
213
Data obserwacji:
2022-07-31
Czas zdarzenia:
dwa dni
Typ drogi:
droga wojewódzka
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna