Obserwacja

Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Jeż (Erinaceus sp.)
Liczba:
2
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Numer drogi:
409
Data obserwacji:
2022-08-01
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
aleja drzew
ogrodzenie
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna