Obserwacja

Obserwacja żywego zwierzęcia
Gromada:
Ssaki
Nazwa gatunku:
Sarna (Capreolus capreolus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
young
Województwo:
kujawsko-pomorskie
Data obserwacji:
2022-06-23 07:00:00
Czas zdarzenia:
nie dotyczy
Typ drogi:
pozostałe
Obserwator:
Bogna Kotulak
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna