Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2022-06-15
Czas zdarzenia:
do 24 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
Struktury równoległe do drogi:
żywopłot
ogrodzenie
Opis gatunku:
wróbel domowy
Obserwator:
swiergol1
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna