Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Kos (Turdus merula)
Liczba:
1
Województwo:
mazowieckie
Numer drogi:
S8
Data obserwacji:
2022-06-19
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
droga ekspresowa
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
Struktury krzyżyjące się z drogą:
nieznane
Struktury równoległe do drogi:
nieznane
Obserwator:
Karol
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna