Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Trznadel (Emberiza citrinella)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
mężczyzna
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
pomorskie
Data obserwacji:
2022-06-20
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
las/park/sad
inne
Struktury krzyżyjące się z drogą:
skraj lasu
Struktury równoległe do drogi:
Obserwator:
Mustela
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna