Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Nazwa gatunku:
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
kobieta
Wiek zwierzęcia:
adult
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2022-04-26
Czas zdarzenia:
do 12 godzin
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren rolny
Struktury krzyżyjące się z drogą:
brak
Struktury równoległe do drogi:
rów
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna