Obserwacja

Gromada:
Ptaki
Liczba:
1
Płeć zwierzęcia:
unknown
Wiek zwierzęcia:
unknown
Województwo:
opolskie
Data obserwacji:
2022-04-26
Czas zdarzenia:
kilka dni
Typ drogi:
pozostałe
Środowisko w promieniu 50m:
teren zabudowany
las/park/sad
rzeka
Struktury krzyżyjące się z drogą:
inna droga
Struktury równoległe do drogi:
ogrodzenie
Opis gatunku:
May wróblak
Obserwator:
elf_zielony
Źródło obserwacji:
Obserwacja własna